Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Møre og Romsdal og Trøndelag MET

Gyldig fra: 27.10.2019 13:00. Publisert: 26.10.2019 11:28
Gyldig til: 29.10.2019 00:00.

Varseltype

Snø

Fra søndag ettermiddag ventes snøbyger over 200-400 meter, det kan lokalt komme 10-20 cm/24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 27.10.2019 13:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart