Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige regnbyger, oransje nivå for Østlandet og Telemark MET

Gyldig fra: 06.06.2019 14:00. Publisert: 06.06.2019 09:55
Gyldig til: 07.06.2019 07:00.

Varseltype

Styrtregn

Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen ventes lokalt svært kraftige regn- eller haglbyger med torden. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/styrtregn-ostafjells
Faren øker fra 06.06.2019 14:00:00
07.06.2019 07:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart