Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå for Rogaland og Hordaland MET

Gyldig fra: 06.06.2019 19:00. Publisert: 05.06.2019 12:55
Gyldig til: 07.06.2019 01:00.

Varseltype

Styrtregn

Torsdag kveld ventes det lokalt kraftige byger med torden. Det vil være store lokale variasjoner og det er lurt å følge med på nedbørsradaren på yr.no eller i yr-app-en. Der de kraftigste bygene treffer kan det komme over 15 mm på én time. Nedbørsintensiteten vil avta sent torsdag kveld og natt til fredag.

Samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med NVE
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.06.2019 19:00:00
07.06.2019 01:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart