Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå for Helgeland og Saltfjellet MET

Gyldig fra: 12.05.2019 05:00. Publisert: 11.05.2019 13:13
Gyldig til: 13.05.2019 08:00.

Varseltype

Snø

Fra natt til søndag ventes snø eller sludd over 100-300 moh. Dette kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Nebøren avtar natt til mandag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.05.2019 05:00:00
13.05.2019 08:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart