Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten MET

Gyldig fra: 14.02.2019 04:00. Publisert: 12.02.2019 11:50
Gyldig til: 14.02.2019 16:00.

Varseltype

Regn

Torsdag lokalt mykje nedbør, det kan koma 40-70 mm i løpet av 12 timar, mest nedbør er venta sør for Bodø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.02.2019 04:00:00
14.02.2019 16:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart