Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå for Fjellet i Sør-Norge MET

Gyldig fra: 29.02.2020 07:00. Publisert: 29.02.2020 11:56
Gyldig til: 01.03.2020 07:00.

Varseltype

Snøfokk

I dag lørdag og natt til søndag fortsatt snøfokk pga. østlig stiv til sterk kuling i kombinasjon med snø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 29.02.2020 07:00:00
01.03.2020 07:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart