Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært mye snø, oransje nivå for Telemark og Agder MET

Gyldig fra: 29.02.2020 07:00. Publisert: 28.02.2020 12:34
Gyldig til: 01.03.2020 07:00.

Varseltype

Snø

Fra lørdag morgen til søndag morgen ventes 15-35 cm med snø over ca 100 meter, lokalt kan det komme mer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-sno-i-telemark-og-agder
Faren øker fra 29.02.2020 07:00:00
01.03.2020 07:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Det kan være generelt vanskelige kjøreforhold. Strømforsyningen kan bli påvirket. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes. Beregn mye ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart