Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå for Sogn og Fjordane MET

Gyldig fra: 14.02.2020 19:00. Publisert: 13.02.2020 11:47
Gyldig til: 17.02.2020 16:00.

Varseltype

Snøfokk

Fra fredag kveld ventes perioder med snøfokk utsatte steder i fjellet på grunn av snø og kuling mellom søraust og sørvest.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.02.2020 19:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart