Varsel fra Meteorologisk Institutt

Ekstremt høy vannstand, rødt nivå for Vestlandet sør for Stad MET Ekstremværet Elsa

Gyldig fra: 10.02.2020 23:00. Publisert: 09.02.2020 14:24
Gyldig til: 11.02.2020 03:00.

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Navn Elsa
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-vannstand
Faren øker fra 10.02.2020 23:00:00
11.02.2020 03:00:00
Konsekvens Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Ekstrem situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart