Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå for Vestlandet sør for Stad MET

Gyldig fra: 11.01.2020 04:00. Publisert: 10.01.2020 09:44
Gyldig til: 11.01.2020 20:00.

Varseltype

Regn

Frå natt til laurdag og til seint laurdag ettermiddag/tidleg kveld er det lokalt venta 50-70mm/12t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.01.2020 04:00:00
11.01.2020 20:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Høyst sannsynlig > 50%
Oversiktskart