Flom

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 06.10.2021 13:32 Gyldig: fra 06.10.2021 07:00 til 07.10.2021 06:59

Jordskred

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 06.10.2021 14:49 Gyldig: fra 06.10.2021 07:00 til 07.10.2021 06:59

NVEs varsler gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Flomvarslingen

tlf 404 36 000 (ikke SMS)

08:00-21:00 alle dager

Jordskredvarslingen

Tlf. 400 28 777 (ikke s