Flom

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 21.05.2020 09:41 Gyldig: fra 21.05.2020 07:00 til 22.05.2020 06:59

Jordskred

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 21.05.2020 09:52 Gyldig: fra 21.05.2020 07:00 til 22.05.2020 06:59

NVEs varsler gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Flomvarslingen

tlf 404 36 000 (ikke SMS)

08:00-21:00 alle dager

Jordskredvarslingen

Tlf. 400 28 777 (ikke sms)

08:00-21:00 alle dager

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå