Flom

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 13.01.2020 13:33 Gyldig: fra 13.01.2020 07:00 til 14.01.2020 06:59

Jordskred

Grønt nivå (NVE)

Publisert: 13.01.2020 14:16 Gyldig: fra 13.01.2020 07:00 til 14.01.2020 06:59

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader!

Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og