Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Vestland, Rogaland og vestlige deler av Agder

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 22.11.2023 07:00 til 23.11.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag morgen 22. nov. 2023
  • Fare minker: Torsdag ettermiddag 23. nov. 2023
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred og sørpeskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Første del av onsdag ventes opp mot 50-80 mm nedbør på 12 timer, som regn under 600-1200 moh. Frontnedbøren etterfølges av lokalt kraftige byger og synkende snøgrense. Økt fare for jord-, sørpe- og flomskred ventes i områdene som får mest nedbør som regn. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i fjellområder hvor det allerede ligger snø og hvor nedbøren begynner som snø før den går over til regn. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler