Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for kystnære områder i deler av Agder, Telemark og Vestfold

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.11.2023 07:00 til 07.11.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag kveld 2. nov. 2023
  • Fare minker: Onsdag morgen 8. nov. 2023
  • Høyde: 0 - 600 moh

Oppdatert informasjon -

Det gule varselet er tirsdag nedgradert til grønt.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen er fortsatt på gult nivå flere steder. Det er ventet at vannføringen vil øke igjen i enkelte elver nord i varslingsområdet på grunn av mer regn og vil være stor også tirsdag. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler