Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 18.09.2023 07:00 til 19.09.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Mandag ettermiddag 18. sep. 2023
  • Fare minker: Tirsdag ettermiddag 19. sep. 2023
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Oppdatert informasjon -

Varslingsområdet er utvidet med flere kommuner vest i Innlandet.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Mandag og første del av tirsdag ventes mye regn og kraftige regnbyger. Mange steder vil få 30 til 40mm i løpet av 24 timer, og der de kraftigste bygene treffer kan det bli opptil 70mm i løpet av 24 timer. Områdene som ble rammet av ekstremværet Hans, kan være ekstra sårbare for mye nedbør.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler