Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Deler av Sør-Trøndelag

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 23.08.2023 07:00 til 24.08.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 23. aug. 2023
  • Fare minker: Torsdag kveld 24. aug. 2023
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Det oransje jordskredvarselet for deler av Sør-Trøndelag på torsdag er nedgradert til gult nivå. Årsaken er lite nedbør som er ventet utover torsdagen.

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beskrivelse

Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag ettermiddag, opp mot 50-60 mm/døgn, kan hende med 70 mm lokalt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler