Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om jord- og flomskredfare, rødt nivå for Deler av Sør-Norge

4

Rødt nivå

Publisert: Gyldig: fra 08.08.2023 07:00 til 09.08.2023 06:59
Neste varsel før:
 • Fare pågår: Mandag morgen 7. aug. 2023
 • Fare minker: Fredag ettermiddag 11. aug. 2023
 • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Stor Elvdal er nedgradert til gult farenivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Rødt varsel blir forlenget til i onsdag formiddag. Kommunene Aurland, Lærdal, Årdal, Folldal, Alvdal og Rendalen er nedjustert til gult nivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Kommunene Stryn, Sogndal og Vik er oppjustert fra gult til oransje.
 • Oppdatert informasjon -
  Varsel 07.08: Kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes er oppjustert fra oransje til rødt nivå. Kommunene Sogndal, Aurland og Hol er inkludert i gult varsel. Varsel 08.08: Kommunene Årdal, Aurland og Hol er oppjustert fra oransje til rødt nivå. Kommunene Kvinnherad, Etne, Sunnfjord, Gloppen,Tokke, Kvitseid, Holmestrand er inkludert i gult varsel Kommunene Sunndal, Oppdal, Rennebu, Tynset, Tolga, Engerdal, Trysil, Åmot, Elverum, Våler og Åsnes er nedjustert fra oransje til gult
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beskrivelse

Dette er er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes fortsatt regn, opptil 50-70mm på 24 timer. Lokalt kan det komme mer. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler