Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Østlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.07.2023 07:00 til 28.07.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 27. jul. 2023
  • Fare minker: Natt til fredag 28. jul. 2023

Konsekvens

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer der regnbygene treffer. Det er høyt vanninnhold i bakken som kan medføre utglidninger. Etter flommen vil det, frem til vannstand er normal, være fare for utglidninger langs vassdrag i flomområder. Flomstore elver kan føre med seg store trær og annet, som utgjøre en fare for båtferdsel og annen aktivitet i vann.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Det er fortsatt stor vannføring i flere vassdrag i varslingsområdet. Vannføringen vil holde seg på høyt nivå på grunn av regnbyger kommende døgn.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler