Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag, Nordland og Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 30.05.2023 07:00 til 31.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag morgen 30. mai. 2023
  • Fare minker: Onsdag ettermiddag 31. mai. 2023
  • Høyde: 0 - 1200 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Det ventes stedvis regn opp mot 20-50 mm/døgn som sammen med snøsmelting vil øke fare for jordskred i varselområdet.Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mindre enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler