Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, gult nivå for nedre deler av Drammensvassdraget

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.05.2023 07:00 til 29.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag kveld 19. mai. 2023
  • Fare minker: Natt til mandag 29. mai. 2023
  • Høyde: 0 - 1200 moh
  • Publisert: 28.05.2023 11:46

Oppdatert informasjon -

Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader langs vassdraget.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ved Mjøndalen bru i Drammenselva kulminerte fredag på gult nivå og er nå synkende, men vil holde seg på gult nivå noen dager til. Søndag morgen er vannstanden i Tyrifjorden på gult nivå (64,27 moh. NN54). Vannstanden i Tyrifjorden og vannføringen i Drammenselva ventes å avta langsomt de neste dagene, men det må fortsatt utvises forsiktighet ved ferdsel langs breddene av vassdragene eller ved bruk av båt, kano eller andre farkoster. Se også gult varsel for Krøderen, Sperillen og Randsfjorden.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler