Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, gult nivå for nedre deler av Drammensvassdraget

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.05.2023 07:00 til 28.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag kveld 19. mai. 2023
  • Fare minker: Natt til mandag 29. mai. 2023
  • Høyde: 0 - 1200 moh
  • Publisert: 27.05.2023 11:56

Oppdatert informasjon -

Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader langs vassdraget.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ved Mjøndalen bru i Drammenselva kulminerte fredag på gult nivå og er nå synkende, men vil holde seg på gult nivå gjennom helgen. Lørdag morgen er vannstanden i Tyrifjorden på gult nivå (64,27 moh. NN54). Vannstanden ventes å stige med omkring 5 cm til gjennom helgen. Se også gult varsel for Krøderen og Sperillen og Randsfjorden.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler