Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, gult nivå for Sperillen og nedstrøms til Tyrifjorden

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.05.2023 07:00 til 28.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 23. mai. 2023
  • Fare minker: Natt til mandag 29. mai. 2023
  • Publisert: 27.05.2023 11:56

Oppdatert informasjon -

Det oransje varslet for Sperillen er nedgradert til gult nivå fra og med lørdag 27.
  • Oppdatert informasjon -
    Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Lørdag morgen er vannstanden i Sperillen på gult nivå (151,48 moh, NN54) . Vannstanden i innsjøen og vannføringen nedstrøms Sperillen har kulminert og vil synke de neste dagene.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler