Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, gult nivå for Glomma fra Vormsund til Fredrikstad

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.05.2023 07:00 til 28.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Mandag kveld 22. mai. 2023
  • Fare minker: Mandag morgen 29. mai. 2023
  • Publisert: 27.05.2023 11:56

Oppdatert informasjon -

Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader

Råd

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen.

Beskrivelse

Vannføringen er lørdag morgen på gult nivå nedre del av Glomma. Vannføringen ventes å ligge rundt gult nivå de neste dagene. Vannstanden i Øyeren ved Mørkfoss er lørdag formiddag 102,33 moh (NN1954), dette er omtrent samme vannstand som fredag. Vannstanden ventes ikke å endre seg vesentlig de neste dagene. Vannstand i vedlagt graf er i høydesystemet NN1954. For å få vannstand i NN2000 legg til 15 cm.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler