Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, gult nivå for Glomma nord for samløp med Vorma.

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.05.2023 07:00 til 28.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Mandag ettermiddag 15. mai. 2023
  • Høyde: 0 - 1200 moh
  • Publisert: 27.05.2023 11:56

Oppdatert informasjon -

Øverst i Glommavassdraget: Det gule flomvarselet er nedgradert til grønt nivå for de norligste kommunene i varslingsområdet.
  • Oppdatert informasjon -
    Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader langs Glomma

Råd

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Dette innebærer for eksempel å flytte verdier opp fra kjelleren, flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen.

Beskrivelse

Vannstanden i Storsjøen i Nord-Odal er lørdag på gult nivå. Her nådde vannstanden sitt maksimale nivå fredag. De neste dagene ventes lavere vannstand og vannføring i Storsjøen og Glomma nord for samløpet med Vorma.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler