Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, oransje nivå for Sperillen og nedstrøms til Tyrifjorden

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 26.05.2023 07:00 til 27.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 23. mai. 2023
  • Fare minker: Natt til mandag 29. mai. 2023
  • Publisert: 26.05.2023 15:06

Oppdatert informasjon -

Det oransje varslet for Sperillen er nedgradert til gult nivå fra og med lørdag 27.
  • Oppdatert informasjon -
    Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Fredag morgen er vannstanden i Sperillen på oransje nivå (151,69 moh, NN54) . Vannstanden i innsjøen og vannføringen nedstrøms Sperillen har kulminert. Vannstanden i Sperillen ventes å nå gult nivå i løpet av fredag.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler