Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, gult nivå for nedre deler av Drammensvassdraget

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 26.05.2023 07:00 til 27.05.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag kveld 19. mai. 2023
  • Fare minker: Natt til mandag 29. mai. 2023
  • Høyde: 0 - 1200 moh
  • Publisert: 26.05.2023 15:06

Oppdatert informasjon -

Du finner grafer for vannføring i sanntid for et utvalg av stasjoner nedenfor varslingsteksten. Les mer på https://varsom.no/varflom2023

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader langs vassdraget.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Fredags morgen er vannføringen ved Mjøndalen bru i Drammenselva på gult nivå. Vannføringen i Drammenselva ventes å kulminere i løpet av fredag, men vil holde seg på gult nivå gjennom helga. Fredags morgen er vannstanden i Tyrifjorden på gult nivå (64,24, NN54), vannstanden ventes å stige omtrent 10 cm gjennom helga. Se også oransje varsel for Krøderen og Sperillen og gult varsel for Randsfjorden.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler