Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Viken, Vestfold og Telemark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 24.04.2023 07:00 til 25.04.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Mandag ettermiddag 24. apr. 2023
  • Fare minker: Tirsdag ettermiddag 25. apr. 2023
  • Høyde: 0 - 600 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver, og fare for overvann i tettbygde områder.

Råd

Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen er mange steder allerede forholdsvis høy. Mye nedbør i kombinasjon med snøsmelting ventes å kunne gi flomvannføring mandag-tirsdag. Det er midtre områder med fortsatt snødekning som er mest utsatt, høyere i fjellet ventes mye av nedbøren å falle som snø.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler