Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om jordskredfare, gult nivå for deler av Østlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 24.04.2023 07:00 til 25.04.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Mandag ettermiddag 17. apr. 2023
  • Høyde: 0 - 800 moh

Oppdatert informasjon -

Oppgradert: Kommuner i Vestfold, Agder, Oslo og midtre deler av Viken. Nedgradert: Kommuner i Innlandet og nord i Viken.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beskrivelse

Vannmetningsgraden i bakken er mange steder høy. Mye nedbør i kombinasjon med snøsmelting vil gi ytterligere vanntilførsel og økt fare for jordskred der nedbøren kommer som regn. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler