Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om sørpeskredfare, oransje nivå for Lofoten, Vesterålen, deler av Ofoten og Sør-Troms

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 08.02.2023 07:00 til 10.02.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag morgen 8. feb. 2023
  • Fare minker: Torsdag kveld 9. feb. 2023
  • Høyde: 0 - 800 moh

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Sørpe- og flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet etter flere dager med regn og snøsmelting. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger og der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Med gjeldende prognose er lavereliggende områder mest utsatt. svært mye regn, 40-60 mm/12t. Det kan også komme 60-80 mm/24t. Mye vind kan forsterke snøsmelting.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler