Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet og deler av Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 29.01.2023 07:00 til 30.01.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Søndag morgen 29. jan. 2023
  • Fare minker: Mandag morgen 30. jan. 2023
  • Høyde: 0 - 600 moh
  • Publisert: 29.01.2023 11:48

Oppdatert informasjon -

Varsel er utvidet med flere områder i Trøndelag.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og følg med på veimeldinger. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Fare for jordskred i lavereliggende områder med lite snø og tele i bakken. Mest utsatt er midtre fjordstrøk mellom Sognefjorden og Romsdalen. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med nysnø, og snødybder mellom 30-60 cm. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Nedbørsvarsel fra Meteorologisk institutt er oppgradert til oransje nivå for deler av Sogn- og Fjordane og Møre og Romsdal, og fra søndag morgen til tidlig søndag kveld ventes det svært mye regn, lokalt 70-90 mm/12t, i Møre og Romsdal 50-70 mm/12t.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler