Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for store deler av Nordland og sørlige Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.01.2023 07:00 til 28.01.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag morgen 27. jan. 2023
  • Fare minker: Lørdag morgen 28. jan. 2023
  • Høyde: 0 - 600 moh
  • Publisert: 27.01.2023 15:12

Oppdatert informasjon -

Hendelsen er nå over

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 25 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det er kommet nysnø, men blir omslag til regn igjen fra fredag formiddag. Det er meldt opp til 45 mm regn på 12 timer.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler