Varsel om flomfare, gult nivå for Deler av Nordland og nord i Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.01.2023 07:00 til 26.01.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag ettermiddag 24. jan. 2023
  • Fare minker: Onsdag kveld 25. jan. 2023
  • Høyde: 0 - 800 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen vil øke i bekker og mindre elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring og vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden. Der det er is i vassdragene øker faren for lokal oppstuving.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler