Varsel om flomfare, gult nivå for Skagerrakkysten fra Lindesnes til Telemark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 24.11.2022 07:00 til 25.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag kveld 22. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 600 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vi venter økende vannføring i små og middels store elver og bekker i lavlandet de nærmeste dagene på grunn av regn og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Det har kommet en del nysnø i området. Nedbøren er nå gått over til regn i lavlandet, og vi venter regn opp til 600 - 800 moh. Se også regnvarsel fra Meteorologisk Institutt.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler