Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Vestlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 07.10.2022 07:00 til 08.10.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag morgen 5. okt. 2022
  • Fare minker: Tirsdag morgen 11. okt. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Kommunene i Agder, Telemark, Viken og Innlandet nedgraderes fra gult til grønt lørdag.
  • Oppdatert informasjon -
    Oransje område nedgraderes til gult fredag formiddag. Nedbørstoppen ser ut til å være nådd og det er så langt rapportert om et begrenset antall hendelser.
  • Oppdatert informasjon -
    Kommuner i indre strøk er oppjustert til oransje farenivå fra torsdag
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Jord- og flomskred kan forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes mye regn og stedvis kraftige regnbyger fram til fredag kveld, 40-70 mm. Det vil være lokale forskjeller i hvor mye nedbør som kommer. Vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler