Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Vestlandet

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.10.2022 07:00 til 07.10.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 5. okt. 2022

Oppdatert informasjon -

Varslingsnivået for fredag 7. oktober er nedgradert fra oransje til gult fordi det ventes mindre nedbør enn tidligere varslet.

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i både små og store bekker og elver i løpet av torsdag og fredag på grunn av vedvarende mye nedbør. De mest utsatte områdene er midtre og indre strøk. Det er usikkerhet knyttet til både mengde nedbør og hvor mye som kommer som snø eller regn i høfjellet. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler