Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Vestlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 05.10.2022 07:00 til 06.10.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 5. okt. 2022

Oppdatert informasjon -

Varslingsnivået for fredag 7. oktober er nedgradert fra oransje til gult fordi det ventes mindre nedbør enn tidligere varslet.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i både små og store bekker og elver i løpet av onsdag/ torsdag på grunn av vedvarende mye nedbør. Dette kan føre til lokale oversvømmelser. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler