Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Vestlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 05.10.2022 07:00 til 06.10.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag morgen 5. okt. 2022
  • Fare minker: Tirsdag morgen 11. okt. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Kommunene i Agder, Telemark, Viken og Innlandet nedgraderes fra gult til grønt lørdag.
  • Oppdatert informasjon -
    Oransje område nedgraderes til gult fredag formiddag. Nedbørstoppen ser ut til å være nådd og det er så langt rapportert om et begrenset antall hendelser.
  • Oppdatert informasjon -
    Kommuner i indre strøk er oppjustert til oransje farenivå fra torsdag
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Jord- og flomskred kan forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag formiddag. Området vil få mye nedbør fra onsdag til fredag kveld.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler