Varsel om flomfare, gult nivå for breområder i Vestland fylke

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 17.08.2022 07:00 til 18.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag ettermiddag 16. aug. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Økt vannstand også i større innsjøer, som Strynsvatn og Lovatn.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver, bekker og innsjøer). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke der regnbygene treffer. Spesielt utsatt er innsjøer og elver som drenerer områder med bre/snø. Det er relativt varmt og stor snøsmelting.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler