Varsel om flomfare, gult nivå for Nordlige deler av Helgeland og sørlige Salten

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 11.08.2022 07:00 til 12.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 10. aug. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og vassdrag Det er fare for overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra flomutsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å holde seg høy på grunn av pågående nedbør. Dette kan fortsatt føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler