Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for Nordlige deler av Helgeland og sørlige Salten

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 10.08.2022 07:00 til 11.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag ettermiddag 10. aug. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og vassdrag. Det er fare for overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra flomutsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av svært mye nedbør. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Det ventes spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler