Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Sør-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.08.2022 07:00 til 04.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag morgen 3. aug. 2022
  • Fare minker: Onsdag kveld 3. aug. 2022
  • Høyde: 0 - 2500 moh

Oppdatert informasjon -

Kommuner i Innlandet Fylke og Vestland Fylke er lagt til varslingsområdet.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag formiddag. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler