Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Vestland

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.08.2022 07:00 til 04.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag morgen 3. aug. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Lokalt ventes mye regn på kort tid. Bygenedbør fører til at det er usikkert hvor det kommer mest, og det vil være store lokale variasjoner. I områder som får mest nedbør vil vannføringen øke raskt i små og middels store elver. Det ventes også betydelig bresmelting, og vassdrag med bre er særlig utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler