Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Nedgradert: Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Vestlandet

1

Grønt nivå

Publisert: Gyldig: fra 02.08.2022 07:00 til 03.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag ettermiddag 2. aug. 2022
  • Høyde: 0 - 2100 moh

Oppdatert informasjon -

Det gule varselet er nedgradert på grunn av mindre nedbør.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra tirsdag ettermiddag. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler