Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for fjellområder i Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 08.07.2022 07:00 til 09.07.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Lørdag ettermiddag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver.

Beskrivelse

Torsdag morgen er vannføringen fortsatt stor i vassdrag med mye snø igjen pga. snøsmelting og regn de siste dagene. Det ventes mer regn og regnbyger framover som kan øke vannføringen igjen der det kommer mest nedbør.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler