Varsel om flomfare, oransje nivå for Namdalen

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.07.2022 07:00 til 07.07.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Lørdag ettermiddag 25. jun. 2022

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Onsdag morgen er vannføringen fortsatt stor i vassdrag med mye snø igjen pga. snøsmelting og regn de siste dagene. Det har blitt noe kjøligere, men det ventes en del regn og regnbyger som kan øke vannføringen igjen der det kommer mest nedbør.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler