Varsel om flomfare, gult nivå, for fjellområder i Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 04.07.2022 07:00 til 05.07.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Lørdag ettermiddag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver.

Beskrivelse

Mandag morgen er vannføringen fremdeles høy i vassdrag med mye snø igjen pga. varmt vær og sterk snøsmelting over flere dager. Det er ventet noe kjøligere vær fremover, men en del regn og regnbyger som kan øke vannføringen igjen der det kommer mest nedbør.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler