Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet og Viken

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.06.2022 07:00 til 29.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Mandag ettermiddag 27. jun. 2022
  • Fare minker: Tirsdag kveld 28. jun. 2022

Konsekvens

Noen jord- og flomskred kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Det ventes mye regn og stedvis kraftige lokale regnbyger. Høye temperaturer fører også til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler