Varsel om flomfare, oransje nivå for elver og bekker i fjellområder nordvest i Sør-Norge

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.06.2022 07:00 til 29.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Natt til lørdag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet for Gudbrandsdalen er nedgradert til grønt nivå pga. synkende vannføringer under flomnivå.

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Det er tirsdag stor vannføring i mange bekker og elver fra fjellområdene i Sør-Norge, enkelte steder er det vannføring på gult og oransje nivå. Strynsvatn er fremdeles svakt økende, og ventes å kulminere på lavt rødt nivå. Bygenedbør og regn tirsdag kan noen steder forsterke vannføringsøkningen. Det ventes flom på oransje nivå i noen vassdrag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye nedbør som kommer og hvilke områder som får mest nedbør

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler