Varsel om flomfare, oransje nivå for Altaelva

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 30.05.2022 07:00 til 31.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Torsdag morgen 26. mai. 2022

Oppdatert informasjon -

Gult varsel for Altaelva og deler av Troms og Finnmark mandag 6. juni er nedgradert til grønt nivå. Vannføringen er avtakende og ventes under flomnivå fra mandag.
  • Oppdatert informasjon -
    Vannføringen i Altaelva har avtatt og er nå på gult nivå.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å holde seg på høyt nivå. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler